WIJ ZIJN LEVERAGE

LEVERAGE is een praktijkgericht onderzoeksproject van vier jaar, gesubsidieerd vanuit het Regieorgaan SIA.

home-img

LEVERAGE is een praktijkgericht onderzoeksproject van vier jaar, gesubsidieerd vanuit het Regieorgaan SIA.

Het project is een initiatief van BUAS samen met HAN, de TU Eindhoven en een breed consortium van publieke en private stakeholders. LEVERAGE richt zich op de implementatie van lichte elektrische voertuigen (LEVs) in het Nederlandse mobiliteitssysteem.

LEVERAGE heeft tot doel om de potentie van LEVs voor de mobiliteitstransitie in beeld te brengen en kennis en handreikingen te ontwikkelen voor overheden, vervoerders, aanbieders van deelmobiliteit en andere relevante stakeholders om deze potentie optimaal te benutten.

Om dit doel te bereiken heeft het consortium een ambitieus en innovatief onderzoek gedefinieerd waarin veel nadruk wordt gelegd op de disseminatie en exploitatie van kennis in de praktijk. We verrichten hierbij onderzoek naar de:

 1. impact van LEVs op autobezit en -gebruik in de woonomgeving;
 2. integratie van LEVs in het multimodale mobiliteitssysteem;
 3. effecten van LEVs op verkeersveiligheid en beleving op de (fiets)infrastructuur;
 4. integratie van LEVs in overheidsbeleid en effectieve governance voor publiek private samenwerking.

 

Dit komt samen in het LEV-integratiekader: een dynamisch online kennisportaal met kennis, inzichten en handreikingen voor overheden en marktpartijen in het mobiliteitsdomein dat gedurende het project wordt uitgebouwd en voorziet in een continue disseminatie en exploitatie van de opgebouwde kennis.

Lees hieronder alles over onze 3 verschillende thema's

1
Orter minter volentire matebidus orter
2
Nonumy eirmodus tempor invidunt
3
Aliquyam erat, sed diam wuantum
4
Orteris minter volentire matesant

Waarom LEVERAGE?

Tot op heden maken LEVs deze beloften echter onvoldoende waar.Bij de introductie van de voertuigen, met name in de vorm van deelsystemen, komen diverse uitdagingen aan het licht zoals: 1) verrommeling en overlast door verkeerd geparkeerde LEVs, 2) ongewenste substitutie van loop-, fiets- en OV-verplaatsingen en beperkte impact op autogebruik en 3) zorgen over de verkeersveiligheid en beleving, met name op de (al steeds drukker wordende) fietsinfrastructuur in Nederland. Deze problemen komen mede voort uit de snelle introductie waardoor gemeenten achter de feiten aanliepen en geen gericht beleid konden voeren. Langzaam komen we in een periode van stabilisatie en regulering. Een doorontwikkeling naar proactief LEV beleid is nu nodig om de potentie van LEVs voor de mobiliteitstransitie te ondersteunen.

Projectteam

 • Paul van de Coevering, (BUas) (coevering.p [at] buas.nl)
 • Teije Gorris (BUas) (gorris.t [at] buas.nl)
 • Kevin Vermeulen (BUas) (vermeulen.k [at] buas.nl)
 • Hossein Dashtestaninejad (BUas) (dashtestanine.h [at] buas.nl)
 • Elly Khademi (BUas) (khademi.e [at] buas.nl)
 • Pieter Dekker (HAN) (pieter.dekker [at] han.nl)
 • Marith Dieker (HAN) (marith.dieker [at] han.nl)
 • Soora Rasouli (TU/e) (s.rasouli [at] tue.nl)
 • Yajie Yang (TU/e) (y.yang2 [at] tue.nl)

Consortium partners

Adviesraad

 • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • Goudappel
 • POLIS
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
partners

Het laatste nieuws in jouw inbox

  We gaan je echt niet spammen.